Komunikat władz Wyższej Szkoły Rehabilitacji

Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie ogłasza, że w dniu 22 lutego o godzinie 14:00 w siedzibie przy ul. Marcina Kasprzaka 49, w sali 206 odbędzie się publiczna prezentacja założeń do projektu p.n. „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie”, skierowanego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3 ”Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, o którego dofinansowanie zamierza ubiegać się w ramach konkursu w 2016 roku.


Władze uczelni zapraszają pracowników, studentów, słuchaczy do udziału w prezentacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2016 roku na adres e-mail: rafal.jakubczyk@wsr.edu.pl. Propozycje ewentualnych zmian i uzupełnień w projekcie można składać do dnia 27 lutego 2016 roku w sekretariacie uczelni.

 

Rektor WSR