Coaching zdrowia

Coaching zdrowia

Studia są propozycją dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje zarówno zawodowe jak i osobiste. Także dla osób, które poszukują inspiracji do zmiany, bądź chcą wykonywać zawód COACHA ZDROWIA.
Program ma charakter HOLISTYCZNY, integruje wiedzę z wielu obszarów i jako jedyny w Polsce uwzględnia najnowsze badania psychologii pozytywnej, czyli DOBROSTANU.
Studia kierujemy przede wszystkim do osób które chcą pracować lub już pracują z ludźmi, absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również absolwentów innych kierunków studiów zawodowo zajmujących się profilaktyka i promocja zdrowia, oraz wszystkich innych których interesuje obszar zdrowia tj.: dietetyków, fizjoterapeutów, masażystów, trenerów osobistych, trenerów zdrowia, edukatorów zdrowotnych, osób zajmujących się profilaktyką chorób cywilizacyjnych, kosmetologów, podologów, pielęgniarek, lekarzy, opiekunów osób starszych i młodszych, niepełnosprawnych, osób zarządzających placówkami o charakterze medycznym, stomatologów, i psychologów, terapeutów.
Studia mają charakter studiów samorozwojowych. Absolwenci przejdą swój własny proces coachingowy, ustalą własne cele i motywacje zawodowe.

COACH ZDROWIA wspiera we wprowadzaniu dobrych zmian i nawyków, pomaga zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej.
Coach zdrowia może wspierać również jednostki organizacyjne, pełniąc rolę wewnętrznego COACHA i facylitatora zmian jakościowych.

CEL STUDIÓW:
Absolwent studiów potrafi przeprowadzić profesjonalną sesję coachingową.
Zna oraz praktycznie wykorzystuje kluczowe narzędzia i techniki coachingowe, wspierając ludzi w procesie optymalnego funkcjonowania- dobrostanu.
Absolwent studiów, posiada najnowszą wiedzę na temat promocji zdrowia i dobrostanu. Potrafi promować zdrowy styl życia, integrując wiedzę z wielu obszarów. (holistyczne podejście).

PROGRAM:
Studia mają charakter praktyczny, ponad 60 % zajęć to warsztaty i treningi interpersonalne.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów , psychologów i trenerów.

PROGRAM KIERUNKU: COACHING ZDROWIA

 • Idea coachingu i podstawowe pojęcia.
 • Struktura sesji coachingowej- model GROW i struktury alternatywne.
 • Cel w coachingu – Model SMART ( praca nad własnymi celami- osobisty proces uczestników).
 • Teoria zmiany – etapy.
 • Motywacja: wartości i przekonania, energia sesji.
 • Komunikacja interpersonalna
 • Typy osobowości – psychologia transpersonalna.
 • Specyfika coachingu zdrowia – relacja partnerska
 • Narzędzia coachingowe- świadomość i osobiste zasoby coacha, mocne pytania.
 • Psychosomatyka – choroby cywilizacyjne.
 • Stres – techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Work life balance
 • Holistyczna koncepcja zdrowia człowieka ( WHO)
 • Psychologia pozytywna zdrowia – dobrostan.
 • Optymizm i pesymizm, wyuczona bezradność – wpływ na zdrowie człowieka.
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Styl życia a zdrowie
 • Relacje i społeczny wymiar dobrostanu.
 • Coach na rynku pracy- kultura coachingowa.

*W II Semestrze uczestnicy studiów przeprowadzają własne sesje coachingowe, które będą superwizowane na warsztatach. Uczestniczą we własnym procesie, w 2 różnych rolach: coacha i coachee.
Przeprowadzają ćwiczenia umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizują własną pracę w roli coacha.


Czas trwania:

 • 2 Semestry: 180 h + 40 h e- learningu.

Cena:

 • 1 rata – 5600 zł
  2 raty – semestralnie – 3000zł/ semestr
  10 rat 650zł / miesiąc

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki