Komitet redakcyjny

Komitet redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY – prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Iwona Stanisławska
REDAKTOR JĘZYKOWY  – dr Barbara Sokołowska
REDAKTOR JĘZYKOWY - mgr Monika Mańkowska
SEKRETARZ – mgr Agnieszka Grudzień