Stypendia

System pomocy materialnej dla studentów

Studenci Wyższej Szkoły Rehabilitacji mogą ubiegać się o następujące stypendia:

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  4. Zapomogę

Proces zbierania wniosków o przyznanie stypendium trwa cały rok. Wnioski o stypendium Rektora można składać do 30 października danego roku akademickiego Stypendium Rektora

Stypendia przyznawane są na semestr lub rok .

Wniosek o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę można składać przez cały rok (stypendium jest wtedy wypłacane od momentu odebrania decyzji).

Wszelkie wnioski stypendialne wraz z dokumentami należy składać w Dziale Finansów w godzinach jego otwarcia. Osoby, które mają problem z samodzielnym wypełnieniem wniosku zapraszamy do Działu Finansów – wypełniamy wniosek razem z Państwem

W przypadku wniosków niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych student wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • Dział Finansów

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki