Aktualności

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 17.11.2017r uchwaliła progi kwotowe dla stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które obowiązywać będą w roku akademickim 2017/2018.

Plik zawierający treść uchwały dostepny jest tutaj =>

Wydziałowa komisja Odwoławcza uchwaliła progi punktowe i kwotowe oraz punkty za średnią ocen przyznawane do Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Pliki zawierające treść uchwał dostepne tutaj =>

Przeciętny dochód z  pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016r -. 2577zł (obwieszczenie Prezesa GUS)

Progi kwot dotyczące stypendium socjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Dochód na osobę w rodzinie 0zł – 249zł  – kwota 600zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 249zł – 399zł  – kwota 450zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 399zł – 699zł  – kwota 350zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 699zł – 1043,9zł  – kwota 250zł

Progi kwot dotyczące stypendium specjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności  – kwota 600zł
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności  – kwota 400zł
 • Lekki stopień niepełnosprawności  – kwota 200zł

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 została ustalona następująco:

Punkty ustalone  na kierunkach fizjoterapia i dietetyka:

 • 4,0-4,10-  5 pkt
 • 4,11 – 4,13- 10 pkt
 • 4,14 – 4,35 – 20 pkt
 • 4,36- 4,7 – 25 pkt
 • 4,71- 4,8 – 30 pkt
 • 4,81-4,9 – 35 pkt
 • 4,91-5,0 – 40 pkt

Punkty ustalone na kierunku ratownictwo medyczne:

 • 4,0-4,25-  20 pkt
 • 4,26 – 4,6 – 25 pkt
 • 4,61 – 4,75 – 30 pkt
 • 4,76 – 4,85 – 35 pkt
 • 4,86 – 5,0 – 40 pkt

Progi punktowe do stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 zostały uchwalone następująco:

 • 20 punkty -24 punkty – 200zł
 • 25 punktów – 29 punktów – 250zł
 • 30 punktów – 39 punktów – 300zł
 • 40 punktów – 49 punktów – 400zł
 • 50 punktów – …. – 500zł

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora został wydłużony do dnia 04.11.2016r.
Pozostałe stypendia proszę składać o końca października 2016r.

poniedziałek, 05 wrzesień 2016 14:16

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2016/2017 można składać w pokoju nr 14 od 12.09 do 31.10.

Ogłaszamy nabór do Komisji Stypendialnej i do Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017. Pierwsze spotkanie osób chętnych do pracy w Komisjach odbędzie się 23.09.2016 r o godzinie 14.00 . Zapraszamy do pokoju nr 18. Ilość miejsc ograniczona.

Wydziałowa Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29.02.2016 r. ustaliła wysokość stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

wtorek, 01 marzec 2016 08:10

W związku z tym, że komisja stypendialna nie odbyła się w pierwszym wyznaczonym terminie wypłaty stypendium za miesiąc luty zrealizowane będą do 15 marca.

Również od tego dnia można zgłaszać się do działu finansów po decyzje odnośnie stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/16. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.