Aktualności

poniedziałek, 11 grudzień 2017 12:15

Szanowni studenci,

Informuję, iż od dnia 12 grudnia mogą Państwo odbierać decyzje dotyczące stypendium socjalnego.

Przypominam, iż warunkiem wypłaty świadczeń jest odbiór decyzji i złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.

Decyzje będą do odbioru do 16 grudnia.

13 grudnia decyzje będą do odbioru w dziekanacie w godz. pracy działu.

W dniach 14-16 grudnia decyzje będą do odbioru w pokoju nr 11

 • 14 grudnia decyzje będą do odbioru do godz. 12:00
 • 15 grudnia decyzje będą do odbioru 14:00
 • 16 grudnia decyzje będą do odbioru w godz. 9-14

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 17.11.2017r uchwaliła progi kwotowe dla stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które obowiązywać będą w roku akademickim 2017/2018.

Plik zawierający treść uchwały dostepny jest tutaj =>

środa, 29 listopad 2017 08:32

Szanowni studenci,

Informuję, iż od dnia 29 listopada mogą Państwo odbierać decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Przypominam, iż warunkiem wypłaty świadczeń jest odbiór decyzji i złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.

Decyzje będą do odbioru do 14 grudnia.

29 listopada i 2 grudnia decyzje będą do odbioru w dziekanacie.

W pozostałe dni decyzje będą odbioru w pokoju nr 11.

Wydziałowa komisja Odwoławcza uchwaliła progi punktowe i kwotowe oraz punkty za średnią ocen przyznawane do Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Pliki zawierające treść uchwał dostepne tutaj =>

Przeciętny dochód z  pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016r -. 2577zł (obwieszczenie Prezesa GUS)

Progi kwot dotyczące stypendium socjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Dochód na osobę w rodzinie 0zł – 249zł  – kwota 600zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 249zł – 399zł  – kwota 450zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 399zł – 699zł  – kwota 350zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 699zł – 1043,9zł  – kwota 250zł

Progi kwot dotyczące stypendium specjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności  – kwota 600zł
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności  – kwota 400zł
 • Lekki stopień niepełnosprawności  – kwota 200zł

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 została ustalona następująco:

Punkty ustalone  na kierunkach fizjoterapia i dietetyka:

 • 4,0-4,10-  5 pkt
 • 4,11 – 4,13- 10 pkt
 • 4,14 – 4,35 – 20 pkt
 • 4,36- 4,7 – 25 pkt
 • 4,71- 4,8 – 30 pkt
 • 4,81-4,9 – 35 pkt
 • 4,91-5,0 – 40 pkt

Punkty ustalone na kierunku ratownictwo medyczne:

 • 4,0-4,25-  20 pkt
 • 4,26 – 4,6 – 25 pkt
 • 4,61 – 4,75 – 30 pkt
 • 4,76 – 4,85 – 35 pkt
 • 4,86 – 5,0 – 40 pkt

Progi punktowe do stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 zostały uchwalone następująco:

 • 20 punkty -24 punkty – 200zł
 • 25 punktów – 29 punktów – 250zł
 • 30 punktów – 39 punktów – 300zł
 • 40 punktów – 49 punktów – 400zł
 • 50 punktów – …. – 500zł

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora został wydłużony do dnia 04.11.2016r.
Pozostałe stypendia proszę składać o końca października 2016r.

poniedziałek, 05 wrzesień 2016 14:16

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2016/2017 można składać w pokoju nr 14 od 12.09 do 31.10.

Ogłaszamy nabór do Komisji Stypendialnej i do Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017. Pierwsze spotkanie osób chętnych do pracy w Komisjach odbędzie się 23.09.2016 r o godzinie 14.00 . Zapraszamy do pokoju nr 18. Ilość miejsc ograniczona.

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki