Aktualności

Przeciętny dochód z  pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016r -. 2577zł (obwieszczenie Prezesa GUS)

Progi kwot dotyczące stypendium socjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Dochód na osobę w rodzinie 0zł – 249zł  – kwota 600zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 249zł – 399zł  – kwota 450zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 399zł – 699zł  – kwota 350zł
 • Dochód na osobę w rodzinie 699zł – 1043,9zł  – kwota 250zł

Progi kwot dotyczące stypendium specjalnego zostały uchwalone następująco:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności  – kwota 600zł
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności  – kwota 400zł
 • Lekki stopień niepełnosprawności  – kwota 200zł

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 została ustalona następująco:

Punkty ustalone  na kierunkach fizjoterapia i dietetyka:

 • 4,0-4,10-  5 pkt
 • 4,11 – 4,13- 10 pkt
 • 4,14 – 4,35 – 20 pkt
 • 4,36- 4,7 – 25 pkt
 • 4,71- 4,8 – 30 pkt
 • 4,81-4,9 – 35 pkt
 • 4,91-5,0 – 40 pkt

Punkty ustalone na kierunku ratownictwo medyczne:

 • 4,0-4,25-  20 pkt
 • 4,26 – 4,6 – 25 pkt
 • 4,61 – 4,75 – 30 pkt
 • 4,76 – 4,85 – 35 pkt
 • 4,86 – 5,0 – 40 pkt

Progi punktowe do stypendium Rektora w roku akademickim 2016/17 zostały uchwalone następująco:

 • 20 punkty -24 punkty – 200zł
 • 25 punktów – 29 punktów – 250zł
 • 30 punktów – 39 punktów – 300zł
 • 40 punktów – 49 punktów – 400zł
 • 50 punktów – …. – 500zł

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora został wydłużony do dnia 04.11.2016r.
Pozostałe stypendia proszę składać o końca października 2016r.

poniedziałek, 05 wrzesień 2016 14:16

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2016/2017 można składać w pokoju nr 14 od 12.09 do 31.10.

Ogłaszamy nabór do Komisji Stypendialnej i do Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017. Pierwsze spotkanie osób chętnych do pracy w Komisjach odbędzie się 23.09.2016 r o godzinie 14.00 . Zapraszamy do pokoju nr 18. Ilość miejsc ograniczona.

Wydziałowa Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29.02.2016 r. ustaliła wysokość stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

wtorek, 01 marzec 2016 08:10

W związku z tym, że komisja stypendialna nie odbyła się w pierwszym wyznaczonym terminie wypłaty stypendium za miesiąc luty zrealizowane będą do 15 marca.

Również od tego dnia można zgłaszać się do działu finansów po decyzje odnośnie stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/16. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16aby otrzymać stypendium w semestrze letnim zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego braku zmian w dochodach oraz składzie osobowym rodziny. W przypadku jeśli nastąpiły zmiany (uzyskanie lub utrata źródła dochodu, zmiany w ilości członków rodziny) należy skontaktować się z działem finansów w celu uzgodnienia jakie dokumenty dodatkowo należy dostarczyć. W związku z tym, że większość z Państwa nie dotrzymała terminu składania dokumentów, który minął dnia 15.02.2016r informujemy, że przedłużamy czas składania stosownych dokumentów do dnia 24.02.2016r. Oświadczenie lub dokumenty dotyczące zmian prosimy składać w dziale finansów (pokój nr 16) lub w dziekanacie, w przypadku gdy dział finansów byłby nieczynny. Osoby składające wyłącznie oświadczenie mogą przesłać je drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku nie dotrzymania ostatecznego terminu składania dokumentów stypendia socjalne zostaną zawieszone do momentu uzupełnienia braków w dokumentacji.

Osoby otrzymujące stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 proszone są o złożenie skróconego wniosku o przyznanie stypendium na kolejny semestr, w którym deklarują Państwo, że dochody, skład rodziny oraz forma zatrudnienia nie ulega zmianie od momentu złożenia wniosku w semestrze zimowym. Wszystkie osoby, których sytuacja materialna ulegnie zmianie proszone są o kontakt z działem finansów w celu uzyskania informacji o rodzaju dokumentów, jakie będą potrzebne, aby przedłużyć stypendium na kolejny semestr.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć do dnia 15 lutego 2016r.

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki