Komisje stypendialne

Komisje stypendialne

Wydziałowa Komisja Stypendialna


W roku akademickim 2016/2017 została powołana Wydziałowa Komisja Stypendialna, która będzie zajmować się przyznawaniem świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej, takich jak:

 • stypendia socjalne
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

W skład komisji wchodzą pracownicy oraz studenci WSR, z zastrzeżeniem, że studenci WSR muszą stanowić większość.


Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2014/2015:

 • Dariusz Derlukiewicz – przewodniczący, specjalista ds. studentów
 • Andrzej Derlukiewicz – specjalista ds. studentów
 • Paola Kowalska - student
 • Eliza Kolczyńska - student
 • Ewa Klimowicz - student
 • Karol Kowalczyk – student
 • Karolina Kowalczyk - student

Wydziałowa Odwoławcza Komisja Stypendialna


W roku akademickim 2016/2017 została powołana Wydziałowa Komisja Stypendialna, która będzie zajmować się przyznawaniem świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej, takich jak:

 • stypendia Rektora

W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie stypendium, student ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie do Wydziałowej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


Skład Wydziałowej Odwoławczej komisji Stypendialnej w roku akademickim 2014/2015:

 • mgr Gabriela Nowińska – przewodniczący
 • mgr Anna Sokołowska – specjalista ds. studiów podyplomowych
 • Adriana Oktaba – student
 • Patrycja Pawłowska – student
 • Patrycja Mroczek - student

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki