Aktualności

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” który jest realizowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Szansa dla Niewidomych i Polski Związek Niewidomych.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracja społeczno-zawodowa rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku.
Projekt skierowany  jest do rodzin z terenu Warszawy, których członkiem jest osoba niewidoma lub słabowidząca.
W projekcie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące w wieku 16-65 lat, bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące (osoby pracujące mogą brać udział, jeśli są w wieku 35-52 lata i mają umiarkowany stopień niepełnosprawności). W projekcie można wziąć udział wraz z pełnosprawnym członkiem rodziny w wieku 16-65 lat (lub jeśli jest pracujący, to w wieku 35-52 lata) – nie jest to jednak wymogiem koniecznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Drodzy Studenci, drogie studentki!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do udziału w prowadzonym przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max" projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” – nowoczesnej formie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach Wolontariatu uczestnicy spotykają się przynajmniej raz w tygodniu przez 8 miesięcy z osobą dobraną pod względem wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp.

Program „Aktywny Samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

sobota, 08 październik 2016 07:22

Po raz kolejny WSR weźmie udział w biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób i jednocześnie będzie uczyć pierwszej pomocy podczas ogólnopolskiej akcji!

17 października (poniedziałek) o 12:00 przyjdźcie na Aulę Główną WSR i przez pół godziny wykonujcie ze wszystkimi resuscytację.

Nie musicie się nigdzie rejestrować. Zabierzcie znajomych, przyjaciół i wstąpcie do nas, aby pobić wspólnie rekord.

Więcej informacji o biciu rekordu: http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/rekord

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 10:20

Zapraszamy do udziału w III edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” – innowacyjnego programu, który umożliwia osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami.

  • Jesteś osobą niepełnosprawną?
  • Pragniesz znaleźć pracę swoich marzeń, ale nie wiesz od czego zacząć?
  • Chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, ale nie wiesz jak?


Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!!!

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach, które będą organizowane w Wyższej Szkole Rehabilitacji przy współpracy z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w II edycji Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max" - innowacyjnego programu, który umożliwia osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami.

Dyżury biura ds. osób niepełnosprawnych odbywają się w następujące dni:

  • środy w godz. 9:00-11:00
  • piątki w godz. 13:00 - 15:00
czwartek, 12 luty 2015 11:52

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-64 lata do bezpłatnego udziału w szkoleniach komputerowych Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start (80h) i ECDL Core (120h) w ramach projektu „e-kompetentni” realizowanego w okresie 1.VIII.2014 r. - 30.VI.2015 r.