Katedry

Katedry WSR

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 9.Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
zostały utworzone katedry: fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego oraz studium języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki.
14.02.2014r. Zarządzeniem Rektora zostali powołani na stanowisko:

  1. Pełniący Obowiązki Kierownika Katedry Fizjoterapii: dr Marek Łyp
  2. Pełniącą obowiązki kierownika Katedry Dietetyki – dr Iwonę Stanisławską
  3. Kierownika katedry ratownictwo medyczne – dr hab. Andrzej Kański
  4. Kierownika Studium Języków Obcych, Wychowania Fizycznego i Informatyki - mgr Monikę Mańkowską
  5. Kierownik katedry psychologia medyczna – dr Elżbieta Trylińska-Tekielska