Skład

Skład senatu

Członkami Senatu są:

1. Rektor

prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

2. Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński
3. Wice/Kanclerz mgr Jakub Nowiński
4. Dziekan wydziału rehabilitacji mgr Lidia Nowińska
5. Prodziekan ds. nauki dr Marek Łyp
6. Nauczyciel akademicki dr Sławomir Grzeszczyk
7. Nauczyciel akademicki dr Ryszard Kaczor
8. Przedstawiciel studentów Aleksander Pośnik - Przewodniczacy
9. Przedstawiciel studentów Dominik Piętak – Z-ca
10. Przedstawiciel studentów Marcin Swiętkowski – Z-ca
11. Pracownik uczelni mgr Magdalena Żurawska
12. Przedst. założyciela mgr Gabriela Nowińska
13. Przedst. założyciela Jacek Nowiński
14. Przedst. założyciela Hanna Nowak
15. Przedst. założyciela Agnieszka Grudzień

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki