Skład

Skład senatu

Członkami Senatu są:

1. Rektor

Przewodniczący Senatu:
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

2. Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński
3. Wice/Kanclerz mgr Jakub Nowiński
4. Dziekan wydziału rehabilitacji mgr Lidia Nowińska
5. Prodziekan ds. nauki dr Marek Łyp
6. Nauczyciel akademicki dr Iwona Stanisławska
7. Nauczyciel akademicki dr Ryszard Kaczor
8. Przedstawiciel studentów Łukasz Sieradzan
9. Przedstawiciel studentów Paola Kowalska
10. Przedstawiciel studentów Karolina Kowalczyk
11. Pracownik uczelni Katarzyna Stójewska
12. Przedst. założyciela mgr Gabriela Nowińska
13. Przedst. założyciela Jacek Nowiński
14. Przedst. założyciela Hanna Nowak
15. Przedst. założyciela mgr Agnieszka Grudzień