Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

FIZJOTERAPIA STUDIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Dowiedz się więcej
DIETETYKA II STOPNIA Dowiedz się więcej Wyjątkowy nabór!
Studia magisterskie w 1,5 roku
RATOWNICTWO MEDYCZNE Dowiedz się więcej DIETETYKA I STOPNIA Dowiedz się więcej PSYCHOLOGIA MEDYCZNA Dowiedz się więcej TRENER PERSONALNY Dowiedz się więcej

Kierunki studiów

Wybierz kierunki przyszłości

Studia podyplomowe

Sprawdź dostępne kierunki

Kursy i szkolenia

Centrum Szkoleń WSR

Aktualności i wydarzenia

Przeczytaj wszystkie

Centrum Pomocy Psychologicznej WSR

Od października 2021r. Uczelnia uruchomia Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR. Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności. Uruchomienie Centrum Pomocy Psychologicznej jest możliwe dzięki prowadzonemu przez Uczelnie Projektowi pt. „Przyjazna Uczelnia”.

Zdrowie publiczne – nowy kierunek w ofercie Wyższej Szkoły Rehabilitacji

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne. Będą to studia drugiego stopnia, trwające tylko 1,5 roku! Planowany termin uruchomienia kierunku to połowa listopada 2021roku. (szczegóły takie jak opłaty i termin uruchomienia rekrutacji opublikujemy w najbliższych dniach).

Zapytanie ofertowe 1/4/DOT/2021 „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w...

Portal został zrealizowany w ramach projektu „Przyjazna Uczelnia” nr POWR.03.05.00-00-A090/19-00
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GDPR

    Skip to content