projety eu

2020 banner rekrutacja

Baner www

Strona główna

Opłaty za studia

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse.

W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze dostarczenie dowodu wpłaty do Działu Finansów.

W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.