projety eu

Strona główna

Komitet redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY –
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Iwona Stanisławska
REDAKTOR JĘZYKOWY  – dr Barbara Sokołowska
REDAKTOR JĘZYKOWY - mgr Monika Mańkowska
SEKRETARZ – mgr Agnieszka Grudzień