Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
25 września, 2020

Day

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 roku – 3244zł.
Szanowni Państwo,poniżej informujemy o terminach i sposobie przyjmowania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021: STYPENDIUM SOCJALNEWnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca w danym roku akademickim. Rekomendujemy wysyłanie wniosków pocztą, ale dla osób które potrzebować będą pomocy przy wyliczaniu dochodu będą mogły przyjść do pokoju nr 11 w każdy wtorek...

GDPR

    Skip to content