Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
14 września, 2021

Day

W dniu 20.09.2021r. na podstawie punktu XIV. 1. 4) Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie nr 1/DOT/2021, dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

GDPR

    Skip to content