Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
28 czerwca, 2022

Day

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, Serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do wzięcia udziału w testowaniu nowych form wsparcia aktywności zawodowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

GDPR

    Skip to content