Aktualności

21 lutego 2017r. o godz. 13.00, w sali nr 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Cieplińskiej.