Aktualności

Zapraszamy studentów I roku fizjoterapii stacjonarnej WSR na obowiązkowe warsztaty i wykłady wg poniższego planu: