Aktualności

studia z przyszlosciaNowy kierunek WSR - PSYCHOLOGIA MEDYCZNA - otrzymał
Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018 przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

 

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową była jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny - czy jest on innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Eksperci stwierdzili, iż studia na tym kierunku umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, które wzmacniają ich pozycję na polskim i światowym rynku pracy.

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA została nagrodzona za nowoczesna koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy i dostosowanie do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych. Doceniono także wyposażenie absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej, co ułatwia znalezienie przyszłościowej pracy w swoim zawodzie.

WSR - ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI - GRATULUJEMY!!!