Aktualności

W dniach 16-18 maja br. w Szczyrku zespół studentów III roku ratownictwa medycznego w składzie: Jan Świtała – kierownik zespołu, Klaudia Grażyńska, Marek Pokrzywiński oraz mgr Paweł Świniarski – opiekun, reprezentował Wyższą Szkołę Rehabilitacji w X Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.
 W rywalizacji udział wzięło 21 drużyn z całej Polski oraz dwa zespoły z zagranicy: Norwegii i Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+.

  Organizatorzy mistrzostw przygotowali 2 zadania nocne oraz 5 dziennych.

 W zadaniach nocnych została sprawdzona wiedza uczestników m.in. z zakresu najnowszych wytycznych ITLS, podczas zabezpieczania działań Centralnego Biura Śledczego.

 Zespoły zmagały się z takimi zadaniami jak:

  • uraz czaszkowo-mózgowy oraz postępowanie w hipoglikemii
  • postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych, a także ALS u osób dorosłych
  • rozpoznawanie i postępowanie w przypadku udarów w oparciu o Dobre Praktyki
  • nadkomorowe zaburzenia rytmu oraz RKO u dzieci

 Na uczestników czekało również zadanie przygotowane wspólnie z Beskidzą Grupą Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 W klasyfikacji ogólnej drużyna WSR zajęła 8 miejsce, a wyróżniona została za zdobycie największej ilości punktów w dwóch zadaniach i nagrodzona dyplomami.

 Gratulujemy!

 Dla studentów udział w mistrzostwach to znakomita okazja na zdobycie doświadczenia i sprawdzenie samego siebie, a także wymiany doświadczeń i poglądów z innymi studentami.