Aktualności

wtorek, 01 październik 2019 13:34
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

27 września 2019 w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, podczas której przybyłych gości powitali: Rektor - Pan prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski, Dziekan Wydziału Rehabilitacji - Pani mgr Lidia Nowińska, Kanclerz - Pan mgr inż. Marek Nowiński oraz V-ce Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSR - Pan Łukasz Sieradzan.

Wykład otwierający „Znaczenie fizjoprofilaktyki i fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu zespołów przeciążeniowych narządu ruchu” poprowadził Prodziekan ds. nauki - Pan dr hab. Marek Łyp.

 

Publikujemy krótką fotorelację: