Aktualności

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 20 maja 2020r

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 20 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia zasad weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

Zarządzenie >>