Aktualności

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 20 maja 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z semestru zimowego w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie.

Zarządzenie >>