Aktualności

Wyższa Szkoła Rehabilitacji informuje, że rozpoczęło się przydzielanie terminów na szczepienia przeciw Sars Cov -19 w ramach "grupy 0".
 
Informacje o terminach rozsyłane są przez koordynatora do studentów w kolejności zarejestrowanych zgłoszeń i zależą od terminów przydzielonych przez szpital węzłowy.
Szpital węzłowy podaje terminy z bardzo
niewielkim wyprzedzeniem, a WSR nie ma wpływu ani na terminy, ani na liczbę dawek przyznanych na poszczególne dni.
 
Prosimy o stałe monitorowanie Teams (czatu i zespołu), gdzie będą pojawiać się kolejne komunikaty.