Aktualności

Wyższa Szkoła Rehabilitacji informuje, że rozpoczęło się przydzielanie terminów na szczepienia przeciw Sars Cov -19 w ramach "grupy 0".
 
Informacje o terminach rozsyłane są przez koordynatora do studentów w kolejności zarejestrowanych zgłoszeń i zależą od terminów przydzielonych przez szpital węzłowy.
Szpital węzłowy podaje terminy z bardzo
niewielkim wyprzedzeniem, a WSR nie ma wpływu ani na terminy, ani na liczbę dawek przyznanych na poszczególne dni.
 
Prosimy o stałe monitorowanie Teams (czatu i zespołu), gdzie będą pojawiać się kolejne komunikaty.
poniedziałek, 04 styczeń 2021 16:32
Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie szczepienia informujemy że:
Uczelnia zgodnie z wytycznymi w dniu 28.12.2020 przekazała listę osób chętnych do zaszczepienia do szpitala węzłowego znajdującego się na terenie dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grenadierów 51/59 - Szpital Grochowski).
Osoby zgłoszone przez Uczelnię na portalu https://pacjent.gov.pl/ powinny mieć już dostępne skierowania na szczepienia. Skierowania są generowane automatycznie i wg informacji Ministerstwa Zdrowia ważne są 60 dni.
Uczelnia nie posiada informacji na temat terminarzu szczepień
Wg informacji Ministerstwa Zdrowia umawianie się na szczepienie będzie realizowane przez centralny system e-rejestracji. Po dokonaniu rezerwacji wizyty każdy otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em. Wiecej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19.
Zgłoszenia które będą zbierane do dnia 12.01.2020 w tym dniu także zostaną przesłane do w/w Szpitala.
Jeśli ktoś się zgłosił w pierwszym terminie w drugim już nie musi potwierdzać zgłoszenia.

Aktualizacja komunikatu z dnia 22.12.2020 r. dotycząca Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

wtorek, 29 grudzień 2020 17:10

Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją komunikatu dotyczącego Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 >>>

Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest w zespołach Teams Strefa Studenta i Kadra WSR.

Komunikat dotyczący Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

wtorek, 22 grudzień 2020 09:18

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 >>>

Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest w zespołach Teams Strefa Studenta i Kadra WSR.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wykładowców WSR na szkolenie Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka
Szkolenie odbędzie się 18.01.2021 w godz. 10-16 w siedzibie Uczelni

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy pracowników administracyjnych i kadrę zarządzającą WSR na szkolnie Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim
Szkolenie odbędzie się w dniach 5.01, 7.01, 8.01.2021 w godz. 8-12

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wykładowców WSR na szkolenie Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego - Triage
Szkolenie odbędzie się 17.12.2020 w godz. 9-16 w siedzibie Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat ten nie dotyczy studentów nowo przyjętych na nabór 2020/2021, którzy powinni odebrać legitymację z dziekanatu po wcześniejszym umówieniu się.
piątek, 23 październik 2020 10:34
Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji z dnia 23.10.2020r w sprawie wprowadzenia obostrzeń wynikających z rozwijąjącym się zagrożeniem wirusa SARS-COV-2 (COVID-19) i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania.
 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Premiera Polski Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia, odnośnie wprowadzenia szkół wyższych i ponadpodstawowych w tryb nauczania zdalnego, zajęcia kontaktowe w siedzibie Uczelni zostają zawieszone od dnia dzisiejszego do odwołania. Wynika to z potrzeby zrekonstruowania na nowo planów zajęć. Zajęcia, które zostały zaplanowane w trybie zdalnym odbywają się bez zmian.

Prosimy o śledzenie Wirtualnego Dziekanatu, aplikacji Microsoft Teams oraz komunikatów na stronie Uczelni. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
prof. dr hab. n.med. Jerzy E. Kiwerski

piątek, 02 październik 2020 09:43

Szanowni Państwo,

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) i przesuniętym terminem matur oraz matur poprawkowych w 2020 roku informujemy, że ruszyła II TURA REKRUTACJI 2020/2021, na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie.

II TURA REKRUTACJI trwa do 20 listopada i odbywa się w systemie REKRUTACJI ON-LINE poprzez program WIRTUALNY DZIEKANAT.

Nasza WYBITNA KADRA WYKŁADOWCÓW - najwyższej rangi specjaliści, przekażą Państwu niezbędną i aktualną wiedzę w danych dziedzinach.