Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 16.09.2020 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: -

Zabezpieczenia druków dyplomów ukończenia studiów oraz sposób ich weryfikacji:

Do weryfikacji autentyczności dyplomu (weryfikacji zabezpieczeń) zaleca się użyć szkła powiększającego (lupy) oraz lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

Elementy dyplomu zabezpieczające przed fałszerstwem wraz z opisem sposoby weryfikacji ich autentyczności >>>