Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asystent

Studenci poruszający się na wózku lub mające inne problemy związane z narządem ruchu, dla których ciężkie jest przemieszczanie się w niedostępne miejsca dla niej w budynku uczelni oraz między budynkami w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, mogą starać się o wsparcie asystenta.
Osoby chcące skorzystać z takiej usługi prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie odpowiedniego wniosku. Dodatkowo prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:

  • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( jeśli czelniejsze straciło ważność )
  • dokumentację lekarską potwierdzającą aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o wsparcie po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniejszej dokumentacji).

Informacja ta musi zostać zgłoszona do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami stosunkowo wcześniej przed rozpoczęciem danego semestru.
Za zgłoszenie zapotrzebowania asystenta opowiedziany jest student z niepełnosprawnościami, oznacza to też konieczność wcześniejszego przedstawienia planów zajęć.
Studenci, którzy mają trudności z notowaniem, głównie osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz studenci z niesprawnością ruchową mogą skorzystać z pomocy asystenta notującego.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz spełnienie następujących kryteriów:

  • student musi zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego,
  • udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty medyczne lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w oryginale (lub jego kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem) potwierdzające sytuację zdrowotną.

Przedstawiciele Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zajmują się formalną organizacją wsparcia.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro.niepelnosprawni@wsr.edu.pl w formacie PDF. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentów z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem.

GDPR

    Skip to content