Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tłumacz PJM

Studenci/pracownicy WSR zmagający się ze schorzeniami narządu słuchu (osoby głuche lub słabosłyszące) mogą starać się o przydzielenie tłumacza zajęć dydaktycznych na Polski Język Migowy, którzy pośredniczą w komunikacji między studentem, a prowadzącym zajęcia.

W celu uzyskania wsparcia tłumacza prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego BON.

Przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnościami zajmują się formalną organizacją wsparcia. Tłumacz może rozpocząć pracę tylko po dopełnieniu wszystkich formalności i podpisaniu umowy w siedzibie biura.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro.niepelnosprawni@wsr.edu.pl w formacie PDF. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentów z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem.

GDPR

    Skip to content