Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Biuro karier

Dział poświęcony promocji zawodowej studentów i absolwentów.

Dział zawiera informacje o usługach, instytucjach i instrumentach rynku pracy, które mogą być pomocne studentom i absolwentom w planowaniu kariery zawodowej a dotyczą:

 • Informacji o profilu i standardach zawodowych;
 • Informacji o możliwościach dalszego kształcenia;
 • Informacji o źródłach ofert zatrudnienia;
 • Szkoleń z zakresu umiejętności samodzielnego, aktywnego poszukiwania, uzyskiwania i utrzymywania odpowiedniego zatrudnienia;
 • Szkoleń z zakresu umiejętności samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Informacji o sytuacji na lokalnych rynkach pracy;
 • Udostępniania danych o ofertach zatrudnienia;
 • Pozyskiwania kandydatów do pracy poszukiwanych przez pracodawców;
 • Informacji o sytuacji osób bezrobotnych;
 • Informacji o zapotrzebowaniu rynku pracy na absolwentów WSR;
 • Informacji o poziomie zawodowym absolwentów WSR.

GDPR

  Skip to content