Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Biuro karier

Dział poświęcony promocji zawodowej studentów i absolwentów.

Dział zawiera informacje o usługach, instytucjach i instrumentach rynku pracy, które mogą być pomocne studentom i absolwentom w planowaniu kariery zawodowej a dotyczą:

 • Informacji o profilu i standardach zawodowych;
 • Informacji o możliwościach dalszego kształcenia;
 • Informacji o źródłach ofert zatrudnienia;
 • Szkoleń z zakresu umiejętności samodzielnego, aktywnego poszukiwania, uzyskiwania i utrzymywania odpowiedniego zatrudnienia;
 • Szkoleń z zakresu umiejętności samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Informacji o sytuacji na lokalnych rynkach pracy;
 • Udostępniania danych o ofertach zatrudnienia;
 • Pozyskiwania kandydatów do pracy poszukiwanych przez pracodawców;
 • Informacji o sytuacji osób bezrobotnych;
 • Informacji o zapotrzebowaniu rynku pracy na absolwentów WSR;
 • Informacji o poziomie zawodowym absolwentów WSR.

GDPR

  Skip to content