Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
BON

Kategoria

Fundacja Avalon, która od ponad 15 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i kształtuje ich wizerunek w społeczeństwie, startuje z nowym projektem. Celem „Drogi do Aktywności” jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które często ze względu na niechęć pracodawców oraz różnego rodzaju ograniczenia pozostają poza rynkiem pracy. Ponadto projekt ma ambicję zapoznania osób z...
Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Prace będzie można zgłaszać od 20 września 2022 r. Więcej...
Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, Serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do wzięcia udziału w testowaniu nowych form wsparcia aktywności zawodowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

GDPR

    Skip to content