Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Centrum Pomocy Psychologicznej WSR

Od października 2021r. Uczelnia uruchomia Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR.
Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności. Uruchomienie Centrum Pomocy Psychologicznej jest możliwe dzięki prowadzonemu przez Uczelnie Projektowi pt. „Przyjazna Uczelnia”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach wsparcia Uczelnia zaoferuje studentom i kadrze wsparcie psychologa. Pilotażowo zaplanowano 4 spotkania tygodniowo przez 48 tygodni – łącznie 192 spotkania

Rodzaje oferowanej pomocy:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Walk-in clinic, czyli krótka rozmowa w sytuacji kryzysowej bez wcześniejszego zapisu
  • Spotkanie służące zaopiniowaniu wniosku do BON
  • Konsultacje on line przez Skype
  • Psychoedukacja

Konsultacje z psychologiem odbywają się:

Ważne!
Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy psychologicznej wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy który stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu i przedkłada je w BON.

Mając na uwadze, iż wsparcie psychologiczne finansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, osoba Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy wypełnia formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, które stanowią załącznik 2,3 i 4 do Regulaminu

Student/pracownik WSR chcący skorzystać ze wsparcia psychologicznego podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem CPP WSR i wyrażeniu zgody na pomoc psychologiczną.

Więcej informacji odnośnie skorzystania z usług CPP WSR >>

GDPR

    Skip to content