projety eu

Baner www

Aktualności

Uczelnia

Uczelnia (208)

W tym dziale:

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Biuro ds. osób niepełnosprawnych (23)

Pełnomocnik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Gabriela Nowińska

604 217 400

pokój nr 18

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Anna Sokołowska

Aleksandra Krzosek - aleksandra.krzosek@wsr.edu.pl
pokój nr 16

22 535 01 43

22 535 01 41

Zobacz artykuły...
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat ten nie dotyczy studentów nowo przyjętych na nabór 2020/2021, którzy powinni odebrać legitymację z dziekanatu po wcześniejszym umówieniu się.
piątek, 23 październik 2020 10:34
Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji z dnia 23.10.2020r w sprawie wprowadzenia obostrzeń wynikających z rozwijąjącym się zagrożeniem wirusa SARS-COV-2 (COVID-19) i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania.
 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Premiera Polski Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia, odnośnie wprowadzenia szkół wyższych i ponadpodstawowych w tryb nauczania zdalnego, zajęcia kontaktowe w siedzibie Uczelni zostają zawieszone od dnia dzisiejszego do odwołania. Wynika to z potrzeby zrekonstruowania na nowo planów zajęć. Zajęcia, które zostały zaplanowane w trybie zdalnym odbywają się bez zmian.

Prosimy o śledzenie Wirtualnego Dziekanatu, aplikacji Microsoft Teams oraz komunikatów na stronie Uczelni. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
prof. dr hab. n.med. Jerzy E. Kiwerski

piątek, 02 październik 2020 09:43

Szanowni Państwo,

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) i przesuniętym terminem matur oraz matur poprawkowych w 2020 roku informujemy, że ruszyła II TURA REKRUTACJI 2020/2021, na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie.

II TURA REKRUTACJI trwa do 20 listopada i odbywa się w systemie REKRUTACJI ON-LINE poprzez program WIRTUALNY DZIEKANAT.

Nasza WYBITNA KADRA WYKŁADOWCÓW - najwyższej rangi specjaliści, przekażą Państwu niezbędną i aktualną wiedzę w danych dziedzinach.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa w Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w związku z pandemią wirusa pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie >>

Oświadczenia należy przesyłać wyłącznie e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prof. dr hab. n. med. JERZY EDWARD KIWERSKI

dr kiwerskiREKTOR Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, polski lekarz ortopeda, konsultant Oddziału Rehabilitacji, a także były dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji, konsultant Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, światowej sławy specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

ŻYCIORYS
Profesor Jerzy E. Kiwerski urodził się 24 czerwca 1937 roku w rodzinie inteligenckiej w Warszawie, w roku 1954 ukończył gimnazjum Wojciecha Górskiego.
W 1955 roku rozpoczął studia lekarskie w Szczecinie, w Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1963 roku.
W trakcie trwania nauki pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Pomorskiej Akademii Medycznej, początkowo jako laborant, a następnie na etacie zastępcy asystenta. W roku 1962 rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na stanowisku asystenta. W latach 1963-1964 odbył staż podyplomowy w Szpitalu Czerniakowskim, a także w Instytucie Matki i Dziecka.

Po odbyciu staży podyplomowych, zgodnie z zainteresowaniami klinicznymi
1 stycznia 1965 roku rozpoczął pracę w Stołecznym Centrum Rehabilitacji
w Konstancinie. Bardzo szybko dał się poznać jako lekarz ze szczególnymi zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. W roku 1967 podówczas Docent Marian Weiss zatrudnił go w nowo powstałej na bazie STOCER Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej. W latach 1967-1977 zostawał kolejno asystentem, starszym asystentem i adiunktem Kliniki. W 1967 roku po zdaniu odpowiednich egzaminów uzyskał pierwszy stopień, a w 1969 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji. Jego zainteresowania chirurgią spowodowały, że specjalizował się
w ortopedii i traumatologii, uzyskując tytuł specjalisty pierwszego stopnia w 1971 roku, natomiast w 1974 roku zdobył tytuł drugiego stopnia z ortopedii
i traumatologii.

W roku 1971 bronił pracy doktorskiej pod tytułem: "Postrzałowe uszkodzenia nerwów obwodowych", a w roku 1975 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy "Próby zwiększania przydatności ręki tetraplegika drogą stosowania przeszczepów nerwów i stymulatorów implantowanych".

5 lipca 1984 roku Uchwałą Rady Państwa otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 16 lutego 1999 roku otrzymał nominację Ministra Zdrowia
na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Medycznej w Warszawie.

Profesor Jerzy E. Kiwerski od roku 1981 do roku 2007 był Kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 1991 – 1998 równolegle Naczelnym Dyrektorem Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa. W okresie od 1973 roku do 1999 roku pełnił funkcję ordynatora oddziału neuroortopedycznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Oddział, który prowadził był jedynym tego rodzaju w kraju – zajmował się kompleksowym leczeniem chorych po urazie kręgosłupa.

W latach 1987-1991 był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego
w dziedzinie rehabilitacji, a także konsultantem regionalnym do spraw rehabilitacji. Od roku 1982 do roku 2002 był specjalistą wojewódzkim, dla województwa stołecznego do spraw rehabilitacji. W latach 1981-1990 był kierownikiem programu resortowego MZXII "Rehabilitacja". W latach 2002 – 2008 piastował funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, natomiast w okresie
od 2007 do 2011 pracował w Zakładzie Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski od roku 2007 jest REKTOREM Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, a także prowadzi wykłady i seminaria w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 1965 nieprzerwanie pracuje również
w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, obecnie pełni funkcję konsultanta Oddziału Rehabilitacji.

DOROBEK NAUKOWY

 • ponad 700 prac publikowanych (w tym 100 obcojęzycznych)
 • 520 wygłoszonych referatów (w tym 110 obcojęzycznych)
 • autorstwo, redakcja lub współredakcja 28 podręczników, monografii
 • ponad 500 referatów wygłoszonych na kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • wyjaśnienie mechanizmu urazu nerwu obwodowego w jamie postrzałowej
 • elektrodiagnostyka uszkodzeń rdzenia kręgowego
 • wykorzystanie funkcjonalnej stymulacji rdzenia kręgowego do wymuszenia użytecznej funkcji porażonej ręki
 • przywrócenie prostej funkcji porażonej ręki przez przeszczep nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy
 • wprowadzenie w Polsce stabilizacji złamanego zęba kręgu obrotowego śrubą dociskową
 • wprowadzenie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa
 • opracowanie kompleksowej metody leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego
 • recenzowanie ponad 180 projektów naukowych (KBN, MNiSW)


DOROBEK DYDAKTYCZNY

 • promowanie 4 habilitacji, 28 doktoratów, ponad 120 prac magisterskich i 230 prac licencjackich
 • recenzowanie 32 prac habilitacyjnych, 44 doktoratów oraz około 150 prac magisterskich, a także 30 wniosków o nadanie tytułu profesora i jednego o nadanie tytułu doktora honoris causa
 • recenzowanie około 450 prac do periodyków (udział w pracach 15 Komitetów Redakcyjnych, w tym 5 zagranicznych)
 • kierowanie blisko 90 specjalizacjami lekarskimi w zakresie rehabilitacji  i chirurgii urazowej
 • 30 lat dydaktyki podyplomowej na kursach specjalizacyjnych i atestacyjnych do egzaminu państwowego z rehabilitacji medycznej
 • organizowanie egzaminów specjalizacyjnych i przewodnictwo komisjom egzaminacyjnym
 • 50 lat wykładów i seminariów oraz ćwiczeń klinicznych w zakresie rehabilitacji medycznej dla studentów WSR, WUM i AWF
sobota, 05 wrzesień 2020 07:20

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie w sprawie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021


W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19, w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie będą prowadzone w formie hybrydowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów część zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni i placówkach medycznych będą odbywały się przede wszystkim zajęcia praktyczne w przypadku których niezbędne jest korzystanie ze specjalistycznej aparatury i bezpośredniego udziału nauczyciela podczas wykonywania działań praktycznych.
Zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny prowadzone będą z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.
Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku zostaną podane przez Dział Planowania.
Sposób prowadzenia zajęć może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.


Rektor
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

Warszawa 3.09.2020

czwartek, 20 sierpień 2020 04:22

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego daje Państwu możliwość korzystania z niskoprocentowych kredytów studenckich finansowanych z budżetu państwa.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Rektor WSR - prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski otrzymał członkostwo honorowe Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.

Gratulujemy!!!

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Rehablilitacji z dnia 27 maja 2020r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19.

Zarządzenie >>

Strona 1 z 15