projety eu

2020 banner rekrutacja

Baner www

Aktualności

Dietetyka w sporcie

Celem studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na prowadzenie doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących amatorską i zawodową aktywność fizyczną. Program studiów służy również pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną.
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako dietetycy i doradcy żywieniowi w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej oraz klubach fitness.
Zajęcia mają charakter mocno ukierunkowany na praktykę, w związku z czym, wymagana jest obecność na większości zajęć.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:

Studia podyplomowe Dietetyka w Sporcie kierowane są do dietetyków, lekarzy, osób mających wykształcenie w obszarze wychowania fizycznego, rehabilitacji, zdrowia publicznego, żywności i żywienia, farmacji, a także wszystkich pracujących lub planujących rozpocząć pracę na co dzień z osobami aktywnymi fizycznie lub sportowcami.

Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania:

 • 2 semestry
  • I semestr – 120 h w tym 70h zajęć praktycznych
  • II semestr: 143 h  w tym 95h zajęć praktycznych

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 531-115-452
 2. Kierownik merytoryczny: dr Anna Kopiczko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać  ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Psychodietetyczne nastawienie do leczenia zaburzeń stanu odżywienia takich jak niedowaga czy nadwaga i otyłość opiera się więc na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami oraz innymi specjalistami zajmującymi się fizjologicznymi aspektami niedoborowej jak i nadmiernej masy ciała. Psycholog o specjalności psychodietetyki może pracować z  klientem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

Wiedza z zakresu psychodietetyki w szczególny sposób uzupełnia, poszerza warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym.

Adresaci:

Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, fizjoterapeutów , lekarzy i pielęgniarek, pedagogów, absolwentów nauk przyrodniczych oraz trenerów personalnych.
Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Czas trwania:

 • 2 semestry
  • I semestr – 115 h w tym 57h zajęć praktycznych
  • II semestr: 126 h  w tym 63h zajęć praktycznych

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 531-115-452
 2. Kierownik merytoryczny: dr Anna Kopiczko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Psychologia medyczna - informacje o kierunku

STUDIUJ Z GŁOWĄ KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI - zyskaj unikatowe umiejętności na rynku pracy …

Amerykańska Akademia Psychologii Medycznej definiuje psychologię medyczną jako dziedzinę nauki która podziela z psychologią zdrowia i medycyną behawioralną zainteresowanie sposobami oddziaływania czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych na zdrowie. Psycholodzy medyczni wykorzystują teorie i zasady psychologiczne w celu poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów z chorobami fizycznymi.

(King P.S. (2013) Medical Psychology. In: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, New York)

Czym jest psychologia medyczna?

Psychologia medyczna to nowa dziedzina  o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta. Wg. definicji WHO – zdrowie to pełnia potencjału fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, i społecznego. Psychosomatyka jest faktem, którego nikt dzisiaj nie podważa. Psychologia medyczna mieści w sobie także ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym.  Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego I stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Psychologia medyczna to studia skierowane w przyszłość. W wielu krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej, włączenie psychologii medycznej w obszar profilaktyki i opieki zdrowotnej stało się normą.

Kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

Kto może studiować psychologię medyczną?

Zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Ukończenie psychologii medycznej w Wyższej Szkole Rehabilitacji daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku psychologia medyczna trwa 3 lata, po ukończeniu których,  studenci uzyskują tytuł licencjata.

Absolwenci po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogli zdecydować, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje naszym absolwentom możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Nasi absolwenci zdobędą profesjonalne umiejętności w zakresie pracy z pacjentem, jego rodziną i zespołem medycznym. Gwarantuje to nowatorski, bardzo przemyślany program studiów oraz zespół dydaktyków i praktyków – osób na co dzień pracujących ze studentami i umiejących przekazać im nie tylko wiedzę, lecz także konkretne umiejętności.

Kadra:

 • dr nauk humanistycznych (w zakresie psychologii) Justyna Korzeniewska
 • dr humanistycznych Elżbieta Trylińska – Tekielska
 • dr nauk o zdrowiu Karolina Włostowska
 • mgr Dorota Maria Maliszewska
 • mgr Dariusz Tomczyk

Współpracujemy z wybitnymi nazwiskami w dziedzinie medycyny i psychologii. Zajęcia z naszymi studentami prowadzą m.in. prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz - kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie.

Kierunek został przygotowany przez osoby, które są psychologami i przez wiele lat zajmowały się psychologią w medycynie, zarówno w sensie praktycznym, dydaktycznym jak i naukowym. Doświadczenia zawodowe, kontakty z personelem medycznym, osobami chorymi i studentami pozwoliły z jednej strony na oszacowanie zapotrzebowania na określone zagadnienia psychologiczne, z drugiej zaś na rozpoznanie trudności związanych z przyswajaniem i praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy. Od tego roku akademickiego oferujemy naszym studentom innowacyjny program studiów poparty ćwiczeniami klinicznymi ze współpracującymi z nami jednostkami medycznymi m. in. Pracownią Psychologii Klinicznej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje dla absolwentów studiów licencjackich możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Co daje Ci licencjat z psychologii medycznej?

 1. Absolwenci kierunku psychologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa. 
 2. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia medyczna absolwent będzie mógł zdecydować, czy kontynuować studia psychologiczne i zostać psychologiem, czy zgłębić wiedzę z innej dziedziny.
 3. Absolwent psychologii medycznej zdobędzie nie tylko podstawowe wykształcenie psychologiczne, ale również dzięki udziałowi w ćwiczeniach klinicznych otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania medycznego pacjenta
 4. Trzyletnie studia na kierunku psychologia medyczna przygotowują do pracy w warunkach ekstremalnych i obciążających zarówno z jednostką jak i grupą ludzi.
 5. Psycholog medyczna to zawód, który łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

Gdzie znajdzie pracę absolwent psychologii medycznej?

Absolwenci kierunku psychologia medyczna zostaną przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa. Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu), a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, centra medyczne), hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.

 

Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych. Absolwent tych studiów może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku. Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji (diagnoza problemów, specyfikę opieki paliatywnej, metodykę pracy z osobami starszymi).Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
Studia kierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym ogólnym i zawodowym (licencjackim), zajmujących się osobami starszymi (lekarz, pielęgniarka, specjalista rehabilitacji, pracownik socjalny, ratownik medyczny, pedagog)
Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.

Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych


Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.


Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:


Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 531-115-452
 2. Kierownik merytoryczny: dr Joanna Cieplińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja dzieci i niemowląt jest doskonalenie zawodowe z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci. Podczas studiów słuchacz zapozna się z metodami diagnostyki i terapii stosowanej w leczeniu chorób genetycznych, asymetrii posturalnych, zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego,  uszkodzonych splotów ramiennych, korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych. Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.
Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą słuchaczowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, obecność na zajęciach, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci

Studia adresowane są do fizjoterapeutów, osób z wykształceniem medycznym, pedagogicznym, ale także do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Ilość godzin w I semestrze : 145 h w tym 64h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze : 99h w tym 39h zajęć praktycznych

Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 531-115-452
 2. Kierownik merytoryczny studiów: Mgr Ewa Włostowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Fizjoterapia w sporcie

Celem studiów podyplomowych Fizjoterapia w sporcie jest wykształcenie absolwenta, który umiejętnie wykorzysta szereg technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Słuchacz zdobędzie umiejętności praktyczne, pozwalające podjąć pracę w ośrodkach odnowy biologicznej, rehabilitacji  podczas treningów sportowych, czy podczas zawodów sportowych. Słuchacz pozna współcześnie wykorzystywane strategie postępowania terapeutycznego w treningu i rehabilitacji urazów. Nauczy się jak należy zaopatrywać kontuzje sportowe, rozpoznawać urazy wskazane do leczenia ortopedycznego, jak stosować środki pomocnicze w rehabilitacji pourazowej, a także uzyska podstawowe informacje o dopingu w sporcie.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:

Studia podyplomowe Fizjoterapia w sporcie kierowane są do fizjoterapeutów, osób po wychowaniu fizycznym, ale także wszystkich pracujących na co dzień ze sportowcami, bądź planującymi rozpocząć taką prace.

Ilość godzin:

 • Ilość godzin w I semestrze: 152h w tym 99h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze: 176h w tym 119h zajęć praktycznych


Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 531-115-452
 2. Kierownik merytoryczny studiów: dr Anna Kopiczko,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Studia Podyplomowe - informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Rehabilitacji.

Studia podyplomowe - Dla kogo:

Studia podyplomowe to oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia wyższe (posiadają tytuł licencjata lub magistra). W szczególnosci zapraszamy naszych absolwentów, którym proponujemy różnego rodzaju ulgi w płatnościach.

Studia podyplomowe zostały utworzone jako dodatkowa forma kształcenia, która pozwala rozwijać się zawodowo, zdobywać certyfikaty, zaświadczenia.

Dostępne kierunki studiów podyplomowych dostępne są w zakładce kierunki >>>.

Studenci i absolwenci WSR nie ponoszą opłaty wpisowej, a czesne mają obniżone o 10%!

W razie pytań prosimy o kontakt >>>

Dietetyka - informacje o kierunku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 11 stycznia 2018, Uchwałą Nr 25/2018, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji „uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Dietetyka na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym”.

 

Czym jest dietetyka?

Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie, zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno chorego jak i zdrowego.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw oraz  dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Kto może studiować dietetykę?

Dietetykę może studiować każda osoba zainteresowana, która posiada nową lub starą maturę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji  studenci zdobywają wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.  Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący. Wielu z nich oglądamy w programach telewizyjnych, czytamy ich artykuły, korzystamy z porad i konsultacji.

prof. dr hab. Hanna Czeczot – znakomity dydaktyk, naukowiec europejskiego formatu, zajmuje się molekularnymi podstawami mutagenezy chemicznej oraz działaniem ksenobiotyków na organizmy żywe oraz oceną parametrów stresu oksydacyjnego w prawidłowych i zmienionych nowotworowo tkankach przewodu pokarmowego. Uczestniczyła w wielu grantach międzynarodowych, odbyła staże w Institut Savoisien D’Etudes Francaises Universite De Savoie w Annecy oraz w Uniwersytecie Paula Sabatiera w Tuluzie.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz - wybitna uczona, światowy autorytet w badaniu tłuszczy mlecznych, udowodniła m.in. wysoką wartość odżywczą i zdrowotną masła. Odbyła staże produkcyjne w Zakładach Mleczarskich Okręgu Gera (Niemcy). Ukończyła kursy Zarządzania Jakością WAMA-DAIREC. Dorobek naukowy liczy 420 pozycji.

dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski - ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz zdrowie publiczne. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie nauk o zdrowiu w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Posiada specjalizacje w dziedzinie: zdrowia publicznego oraz zdrowia środowiskowego. Jest absolwentem 8 kierunków studiów podyplomowych z zakresu: Prawa Pracy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, Ochrony Zdrowia Publicznego, Postępowania dowodowego, kryminalnego oraz nauk pokrewnych, Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Zarządzania ekoinnowacjami. Autor i współautor 90 artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW oraz współredaktor 20 monografii naukowych z zakresu: zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, ochrony zdrowia pracujących, edukacji i promocji zdrowia. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych. Od 2006 r. biegły sądowym z zakresu BHP.

dr Magdalena Białkowska – najbardziej znana w kraju, za pośrednictwem mediów, dietetyk specjalista od utrzymania prawidłowej wagi. Pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

dr Anna Fabisiak – absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W 2009 r. odbyła staż w IBPRS, ukończyła Studia Podyplomowe Menadżer Biotech Science oraz Studia z zakresu jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Autor kilku wdrożonych prac statutowych i współwykonawca projektów z zakresu składników prozdrowotnych owoców i warzyw, przemian fizykochemicznych zachodzących w tkance roślinnej oraz programu Wars i Sawa (2015) dla zdolnej młodzieży oraz projektu Uniwersytet Dzieci (2019). Współpracuję z FreshPlate (kompozycja potraw) a także z Akademią Dietetyki. Autor kilkunastu prac dyplomowych. Członek SPOMAŻ i Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

dr Kornelia Niemyska – jest pracownikiem Zakładu Patologii Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zajmuje się badaniem genów techniką FISH: genu HER-2 w inwazyjnym raku piersi, fuzji genowych w chorobach rozrostowych krwi. Ukończyła studia podyplomowe „Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia”. Brała udział w wielu kursach z zakresu cytogenetyki molekularnej oraz diagnostyki przedurodzeniowej.

dr Iwona Stanisławska – zajmuje się badaniem wpływu podawania hormonów oraz zróżnicowanej diety na enzymy lizosomowe. Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym oraz organelli komórkowych. Odbyła wiele staży naukowych. Prowadzi projekty z Edukacji Zdrowotnej, które realizowane są w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych w renomowanych czasopismach.

dr Ewelina Zabost – pracuje w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod w Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zmianami właściwości podwójnej nici dsDNA na skutek oddziaływań chemicznych oraz fizykochemicznych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych oraz jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

dr Joanna Rachtan-Janicka - dietetyk, rozprawę doktorską napisała na temat wpływu diety i dymu tytoniowego na wybrane parametry układu odpornościowego. Ukończyła studia podyplomowe z „Metodologii badań klinicznych”. Uczestniczyła w kursach dobrej praktyki klinicznej, statystki biomedycznej oraz podstaw farmakologii. Współpracuje z Bankiem mleka, Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Centrum Nauki o Laktacji oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie.

Dr n. med. Izabela Grabowska - Adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Filii w Białej Podlaskiej. Dietetyk sportowy, psychodietetyk. Absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Fizjologii Stosowanej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dietetyk z szeroką wiedzą z zakresu żywienia człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego (studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie) oraz psychodietetyki (studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychodietetyka); z doświadczeniem w pracy naukowej, a także w poradnictwie dietetycznym. Wykładowca na uczelniach wyższych (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie).
Pracuje zarówno z zawodowymi sportowcami jak i osobami rekreacyjnie uprawiającymi różne formy aktywności fizycznej, a także osobami o siedzącym trybie życia, motywując do podjęcia aktywności fizycznej. Od 2013 roku jest związana z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej. Współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”.

mgr Milena Nosek – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk kliniczny, współpracuje z Polskim Baletem Narodowym, Akademią Kulinarną Whirlpool oraz jako ekspert konsumencki.

mgr Joanna Ostrowska – jest dietetykiem w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Centrum Medycznym.

mgr Ewa Beata Ehmke vel Emczyńska-Seliga - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (i innych warszawskich Uczelni). Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywości i Żywienia w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”. Autor publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologopedów i studentów. Opiekun praktyk i staży studenckich.

Od naszych wykładowców dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?

Absolwent  kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Rehabilitacji  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.
Absolwent dietetyki dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania w Wyższej Szkole Rehabilitacji będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone. Te możliwości to także hotele, spa, przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria, do których przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, poradnie oraz własna działalność.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku dietetyka trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i kontynuowania nauki na 2-letnich  studiach magisterskich. Prowadzimy studia niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

 

Umożliwiamy także podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą Uczelnię.

Ratownictwo Medyczne - informacje o kierunku

Czym jest ratownictwo medyczne?


Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.  Ratownictwo medyczne to cały system powołany w celu ratowania życia i zdrowa ludzkiego. Podstawę działania ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze.
Ratownictwo medyczne na naszej uczelni ma wieloletnią tradycję. W ramach Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym.

Te bardzo dobre doświadczenia chcemy przenieść na poziom studiów wyższych i przekazać naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie. Zgodnie z wymogami prawnymi od 2013 r aby zostać ratownikiem medycznym  należy ukończyć studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne.

Kto może studiować ratownictwo medyczne?

Aby zostać studentem na kierunku Ratownictwo Medyczne należy mieć zdaną maturę.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, jednak pamiętajmy, że nie jest to zawód dla każdego. Aby studiować ratownictwo medyczne  należy być silnym nie tylko fizyczne, ale również psychicznie.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o międzynarodowej sławie. Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie. To jest wprost bezcenne. Te nazwiska mówią same za siebie:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki - wybitny polski chirurg,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański - anestezjolog, współtwórca metod symulacji ratunkowej,
 • dr Mariola Paszynin,
 • lek. med. Marcin Fedczyszyn,
 • mgr Sławomir Dyduła,
 • mgr Ada Holak,
 • mgr Paweł Świniarski

Baza dydaktyczna i praktyki w najlepszych ośrodkach to kolejne atuty.
Ukończenie u nas ratownictwa medycznego to wiedza i umiejętności na światowym poziomie, poznanie wybitnych ludzi związanych z medycyną ratunkową, to prestiż i wyróżnienie.
To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny.


Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.


Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Gdzie znajdzie prace absolwent naszej uczelni?

Zapotrzebowanie na ratowników medycznych jest ogromne!
Ratownik medyczny może podjąć pracę w zespołach państwowego ratownictwa medycznego na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy medyczne.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne  trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Prowadzimy zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najlepszych placówkach w Warszawie i okolicach.

Na ukończeniu studiów nauka ratownika medycznego się nie kończy.

Dlatego tak wazne dla rozwoju jego kariery są kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Na naszej uczelni studenci już podczas trwania nauki mają możliwość odbywania różnych kursów doskonalących ich umiejętności. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Na wszystkie kursy i studia podyplomowe nasi studenci mają zniżki, rabaty i możliwość opłat ratalnych.

Organizujemy kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

Na naszej uczelni studenci sami mogą proponować nowe kursy i kierunki studiów podyplomowych ! Wszystko co tworzymy na naszej uczelni powstaje z myślą o naszych studentach ! Dlatego zachęcamy do współpracy.

Fizjoterapia - informacje o kierunku

UWAGA:

REKRUTACJA 2020/2021 na kierunek FIZJOTERAPIA umożliwia uzyskanie tytułu magistra podczas 5 letnich jednolitych studiów, natomiast dla osób, które zdobyły już licencjata na tym kierunku, jest OSTATNIĄ szansą na uzyskanie tytułu magistra na „starych zasadach” – podczas  2 letniej edukacji.

Według „nowej” Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA, są zobowiązane po ukończeniu nauki do odbycia 6-miesięcznej praktyki, złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów oraz wpisu do Rejestru Fizjoterapeutów. Studenci, którzy rozpoczęli naukę fizjoterapii wcześniej, będą mieli  możliwość uzyskania tytułu magistra podczas 2-letnich studiów i aby pracować w zawodzie nie będą musieli  spełniać w/w dodatkowych warunków.


Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?

Kierunek Fizjoterapia zaprasza na studia.

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia dostarcza usług, które pozwalają człowiekowi na rozwój, utrzymanie oraz powrót do maksymalnej sprawności ruchowej oraz funkcjonowania poprzez cały okres trwania życia. Jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Fizjoterapia to poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych. Wiele osób starszych, ale też coraz częściej osób młodych wymaga szeroko pojętej rehabilitacji.

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Kto może studiować fizjoterapię?

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać ludziom.  Ukończenie fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji  daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.

Kandydat na studia fizjoterapeutyczne powinien cechować się:

 • duża empatią
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • chęć niesiania pomocy chorym i potrzebującym
 • odporność na stres
 • chęć uczenia się w Uczeni, która stawia na rozwój, dobra atmosferę i profesjonalną kadrę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Zakres studiów obejmuje wiedzę o człowieku. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych: anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biologii medycznej.
Stawiamy na rozległą wiedzą fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne. Proponujemy naszym studentom praktyki w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie  Warszawy i w okolicach. Naszych studentów pragniemy nauczyć  prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego i samej rehabilitacji pacjenta.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale ), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Prowadzimy zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

Fizjoterapeuta uczy się całe życie. Dlatego tak ważne dla rozwoju jego kariery są kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Na naszej uczelni studenci już podczas trwania nauki mają możliwość odbywania różnych kursów doskonalących ich umiejętności. Dzięki temu od razu po skończeniu studiów mogą podjąć pracę zarobkową.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. na kierunkach rehabilitacja dzieci i niemowląt, rehabilitacja w geriatrii, fizjoterapia w sporcie, dietetyka w sporcie, psychodietetyka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, pedagogika i doradztwo zawodowe . Na wszystkie kursy i studia podyplomowe nasi studenci mają zniżki, rabaty i możliwość opłat ratalnych.

Na naszej uczelni studenci sami mogą proponować nowe kursy i kierunki studiów podyplomowych ! Wszystko co tworzymy na naszej uczelni powstaje z myślą o naszych studentach ! Dlatego zachęcamy do współpracy.