projety eu

2020 banner rekrutacja

RekrutacjaWSR2020 8 kroków

Baner www

Aktualności

Pełnomocnik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Gabriela Nowińska

604 217 400

pokój nr 18

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Anna Sokołowska

Aleksandra Krzosek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 16

22 535 01 43

22 535 01 41

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Pragniesz rozwijać swoje pasje, realizować marzenia, poszerzać horyzonty? Potrzebujesz wsparcia podczas edukacji na wyższej uczelni? . Czeka na Ciebie „Indeks marzeń”.

W ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna 8. edycję „Indeksu marzeń”.
9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).

poniedziałek, 29 lipiec 2019 09:42

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie rpn. „GraduatON” realizowanego przez Międzynarodowa Fundację Reaxum. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim .

W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie Fundacji Vis Maior >>>

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Finansowanie nauki

Programy stypendialne dla studentów

 • Programy PFRON dla studentów
 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Inne stypendia


Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach do 583 zł netto na osobę w rodzinie:

 • pokrycie 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie: 

 • Zatrudnione - pokrycie 85 % czesnego (do 6000 zł na rok akademicki) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 35 % czesnego (do 3 000 zł na rok akademicki) na drugim i kolejnym kierunku studiów
 • Niezatrudnione- dofinansowanie do 6000 zł czesnego na rok akademicki

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.

Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne stypendia

 • Stypendium socjalne
  Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).
czwartek, 20 wrzesień 2018 13:06

Drodzy studenci ,
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza, siódmą już, edycję konkursu „Indeks Marzeń”, realizowanego w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”. Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych – tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizujemy od 2011 roku.

– Z radością i podziwem patrzę na osoby niepełnosprawne, które, mimo przeciwności losu, znajdują odwagę i siłę, aby realizować  marzenia. Wiele z nich marzy tak zwyczajnie o tym, aby móc się uczyć i rozwijać. Na przeszkodzie staje im jednak brak pieniędzy. „Indeks Marzeń” powstał z myślą o nich. Miejcie odwagę sięgać po swoje marzenia – zwraca się do maturzystów i studentów Anna Dymna.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów, wynik egzaminu maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia, zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących), list motywacyjny (liście tym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.mimowszystko.org. Zamieszczone są tam również wypowiedzi naszych dotychczasowych stypendystów.

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, czyli stypendium o wartości 9000 zł,  zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na stronie http://www.mimowszystko.org

Wszystkie dokumenty należy przesłać do 28 września 2018 roku, pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków,
z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI
lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” który jest realizowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Szansa dla Niewidomych i Polski Związek Niewidomych.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracja społeczno-zawodowa rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku.
Projekt skierowany  jest do rodzin z terenu Warszawy, których członkiem jest osoba niewidoma lub słabowidząca.
W projekcie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące w wieku 16-65 lat, bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące (osoby pracujące mogą brać udział, jeśli są w wieku 35-52 lata i mają umiarkowany stopień niepełnosprawności). W projekcie można wziąć udział wraz z pełnosprawnym członkiem rodziny w wieku 16-65 lat (lub jeśli jest pracujący, to w wieku 35-52 lata) – nie jest to jednak wymogiem koniecznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Drodzy Studenci, drogie studentki!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do udziału w prowadzonym przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max" projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” – nowoczesnej formie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach Wolontariatu uczestnicy spotykają się przynajmniej raz w tygodniu przez 8 miesięcy z osobą dobraną pod względem wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp.