projety eu

2020 banner rekrutacja

RekrutacjaWSR2020 8 kroków

Baner www

Aktualności

Blog

Blog (2)

poniedziałek, 03 grudzień 2018 14:32

Zakres obowiązków ratowników jest niezwykle szeroki, a często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną z punktu widzenia ogólnego interesu społeczeństwa pełnią oni funkcję. To od nich w dużej mierze zależy powodzenie całego procesu udzielania pomocy poszkodowanym przy wszelkich wypadkach i nagłych sytuacjach. Muszą działać szybko i fachowo, podejmując decyzje pod presją czasu. Zmagają się z najróżniejszymi przypadkami, nierzadko narażając swoje zdrowie i życie. Tam, gdzie nie ma lekarza, warunków do przeprowadzenia zabiegu albo operacji – muszą improwizować, stosując różnorodne procedury. Zawód ten, to nie tylko pewien prestiż i uznanie ze strony społeczeństwa, ale przede wszystkim satysfakcja – codzienna okazja do niesienia pomocy innym ludziom. Jednocześnie wykonywanie tej pracy może dostarczać potencjalnie traumatycznych przeżyć, a więc od kandydatów wymaga się silnej psychiki. Ale właściwie... jak zostać ratownikiem medycznym?

Wymagania – sprawdź, czy się nadajesz!

Najważniejszym kryterium jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które uprawniają do podjęcia pracy w publicznych ośrodkach służby zdrowia. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r., aby wykonywać ten zawód, konieczne jest ukończenie szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej (min. licencjat) na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne. Kurs musi realizować cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownika medycznego.

Osoby zainteresowane karierą ratownika medycznego, powinny zapoznać się z ofertą najbliższych szkół, które oferują podobne kierunki. Rodzaj ukończonej szkoły rzutuje na przyszłe zarobki i pełnione funkcje w zespole. Ponadto jest to zawód, w którym nie ma miejsca na błędy, więc wymagania w szkołach kształcących przyszłych ratowników są naprawdę wysokie. Poza tym przyszli ratownicy muszą cechować się wysoką sprawnością fizyczną, być odpornymi na stres, bez problemu działać pod presją czasu, być gotowymi do niesienia fachowej pomocy medycznej. Osoby o słabych nerwach, silnie uczuciowe i współczujące innym, mogą się w tym zawodzie zwyczajnie nie odnaleźć.

Fizjoterapia i rehabilitacja to bez wątpienia przyszłościowe kierunki. Wraz z obecnym rozwojem do przodu mkną również wszelkie techniki wspomagania leczenia, którym warto przyjrzeć się z bliska.

Fizjoterapia czy rehabilitacja?

Fizjoterapia i rehabilitacja medyczna to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia.

Przez fizjoterapię rozumie się szeroko pojęty zespół metod leczniczych, które wykorzystują zjawisko reaktywności ludzkiego organizmu na bodźce. Fachowców specjalizujących się tą dziedziną nauk nazywamy fizjoterapeutami, a techniki z jakich korzystają to m.in. hydroterapia, fizykoterapia, terapia manualna.

Rehabilitacja medyczna charakteryzuje się natomiast prowadzeniem kompleksowych działań medycznych, prowadzących do usprawnienia osoby niepełnosprawnej psychicznie bądź – w omawianym przypadku – fizycznie. Celem rehabilitacji medycznej jest przywrócenie osobie chorej pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności. 

Fizjoterapia i rehabilitacja stanowią integralną część procesu terapeutycznego na równi z innymi metodami leczenia. Ogół technik leczniczych i ich wzajemne współdziałanie decyduje o ostatecznej efektywności procesu terapeutycznego.

Gdzie znajdzie prace wykształcony terapeuta?

Fizjoterapia i rehabilitacja to bez wątpienia zawód przyszłości. Wykwalifikowany pracownik nie powinien mieć większych problemów z poszukiwaniem zatrudnienia. Warto jednak już w czasie studiów pomyśleć o swojej przyszłości. Przede wszystkim w czasie trwania nauki trzeba korzystać ze wszystkich ważnych zajęć oraz udzielać się w nich. Aktywnie należy również uczęszczać na obowiązkowe praktyki, a nawet próbować znaleźć dorywczą pracę w swojej dziedzinie.

Fizjoterapeuci swoje techniki rehabilitacyjne mogą przede wszystkim praktykować w szpitalach. W ośrodkach szpitalnych znajdują się specjalne oddziały przeznaczone do rehabilitowania pacjentów. Niekiedy otwierane są nawet gabinety czy kliniki rehabilitacyjne, w których fizjoterapeuci mogą szukać pracy. Fizjoterapeuci i rehabilitanci coraz częściej znajdują zatrudnienie w domach seniora, a nawet w szkołach. Usługi w tym zakresie oferują również salony SPA i wellness. Niektórzy fizjoterapeuci i rehabilitanci decydują się również na prywatne wizyty w domach swoich pacjentów.

Wybierasz się na fizjoterapię i rehabilitację? Gdzie możesz
szukać zatrudnienia?
Fizjoterapia i rehabilitacja to bez wątpienia przyszłościowe kierunki. Wraz z obecnym rozwojem
do przodu mkną również wszelkie techniki wspomagania leczenia, którym warto przyjrzeć się z
bliska.
Fizjoterapia czy rehabilitacja?
Fizjoterapia i rehabilitacja medyczna to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia.
Przez fizjoterapię rozumie się szeroko pojęty zespół metod leczniczych, które wykorzystują
zjawisko reaktywności ludzkiego organizmu na bodźce. Fachowców specjalizujących się tą
dziedziną nauk nazywamy fizjoterapeutami, a techniki z jakich korzystają to m.in. hydroterapia,
fizykoterapia, terapia manualna.
Rehabilitacja medyczna charakteryzuje się natomiast prowadzeniem kompleksowych działań
medycznych, prowadzących do usprawnienia osoby niepełnosprawnej psychicznie bądź – w
omawianym przypadku – fizycznie. Celem rehabilitacji medycznej jest przywrócenie osobie
chorej pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności.
Fizjoterapia i rehabilitacja stanowią integralną część procesu terapeutycznego na równi z innymi
metodami leczenia. Ogół technik leczniczych i ich wzajemne współdziałanie decyduje o
ostatecznej efektywności procesu terapeutycznego.
Gdzie znajdzie prace wykształcony terapeuta?
Fizjoterapia i rehabilitacja to bez wątpienia zawód przyszłości. Wykwalifikowany pracownik nie
powinien mieć większych problemów z poszukiwaniem zatrudnienia. Warto jednak już w czasie
studiów pomyśleć o swojej przyszłości. Przede wszystkim w czasie trwania nauki trzeba
korzystać ze wszystkich ważnych zajęć oraz udzielać się w nich. Aktywnie należy również
uczęszczać na obowiązkowe praktyki, a nawet próbować znaleźć dorywczą pracę w swojej
dziedzinie.
Fizjoterapeuci swoje techniki rehabilitacyjne mogą przede wszystkim praktykować w szpitalach.
W ośrodkach szpitalnych znajdują się specjalne oddziały przeznaczone do rehabilitowania
pacjentów. Niekiedy otwierane są nawet gabinety czy kliniki rehabilitacyjne, w których
fizjoterapeuci mogą szukać pracy. Fizjoterapeuci i rehabilitanci coraz częściej znajdują
zatrudnienie w domach seniora, a nawet w szkołach. Usługi w tym zakresie oferują również
salony SPA i wellness. Niektórzy fizjoterapeuci i rehabilitanci decydują się również na prywatne
wizyty w domach swoich pacjentów