Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czasopismo Postępy Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji jest wydawcą nowego czasopisma naukowego Postępy Nauk o Zdrowiu. Swoją tematyką publikacyjną obejmuje ono szeroko rozumiane problemy nie tylko rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki a więc tych kierunków kształcenia, które są rozwijane w naszej Uczelni lecz także fizjologii, biochemii, genetyki, farmacji i innych jako nauk podstawowych związanych z postępem medycyny we współczesnym świecie.

Celem czasopisma jest umożliwienie dostępu do publikacji własnych badań i osiągnięć naukowych pracownikom Uczelni, a szczególnie młodej rozwijającej się dydaktycznie kadrze magistrów, inżynierów czy doktorów starających się o uzyskanie i zdobywanie stopni naukowych poprzez otwieranie np. przewodów doktorskich. Możliwości publikowania w naszym czasopiśmie są jednocześnie otwarte i dostępne dla wszystkich autorów, nie tylko wywodzących się z obszaru naszej Uczelni ale i z innych jednostek badawczych i dydaktycznych.

Pobierz cały numer:

Archiwalne numery dostępne są na stronie Postępy Nauk o Zdrowiu – Artykuły do pobrania >>

GDPR

    Skip to content