Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czy współczesny fizjoterapeuta jest narażony na wypalenie zawodowe?

Zakłada się, że wypalenie zawodowe jest związane (i jest to warunek konieczny) z czynnikiem ludzkim. Praca z ludźmi, konieczność wschodzenia w relacje, znoszenia różnych stanów emocjonalnych i reakcji wpływa na własności odpornościowe jednostki. Praca dotycząca burnout koncentruje się więc głównie na zawodach lekarzy i nauczycieli.

W niniejszej pracy skoncentrowano się na grupie studentów fizjoterapii – młodych ludzi, w wieku od 20 do 25 lat, którzy podjęli studia stacjonarne i niestacjonarne (studia + praca zawodowa), a więc związane z dużym obciążeniem.

  • Autor: Elżbieta Trylińska-Tekielska (red.)
  • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
  • Rok wydania: 2014
  • Ilość stron: 190
  • Cena: 20 zł

GDPR

    Skip to content