Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozwijanie pasji – koła naukowe, sekcje sportowe

WSR umożliwia swoim studentom rozwijanie pasji poprzez udział w kołach naukowych czy sekcjach sportowych.

Studenci WSR działając w kołach naukowych rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Sekcje sportowe pomagają natomiast zadbać o kondycję fizyczną dając możliwość zintegrowania się w środowisku studenckim.

KOŁA NAUKOWE WSR

Studenckie Koło Naukowe stanowi w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie dobrowolną i zarazem podstawową formę aktywności naukowej młodzieży akademickiej.

 • Cele działania Studenckiego Koła Naukowego:

  • rozbudzanie i zaspakajanie twórczych aspiracji studentów,
  • motywowanie· studentów do kontynuowania dalszej nauki na studiach magisterskich,
  • promowanie oryginalnych osiągnięć naukowych studentów WSR w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
  • szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze,
  • nabywanie umiejętności organizatorskich.

  Cele będą realizowane przez:

  • organizowanie zebrań naukowych i seminariów,
  • organizowanie i przeprowadzanie spotkań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez udział w konferencjach naukowych, a zwłaszcza w konferencjach studenckiego ruchu naukowego.

GDPR

  Skip to content