Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Rozwijanie pasji – koła naukowe, sekcje sportowe

WSR umożliwia swoim studentom rozwijanie pasji poprzez udział w kołach naukowych czy sekcjach sportowych.

Studenci WSR działając w kołach naukowych rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Sekcje sportowe pomagają natomiast zadbać o kondycję fizyczną dając możliwość zintegrowania się w środowisku studenckim.

KOŁA NAUKOWE WSR

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Studenckie koło naukowe prowadzone przez dr Elżbietę Trylińską – Tekielską, mgr Dariusza Tomczyka

 • „Predyspozycyjność osobowościowa do wyboru określonych kierunków studiów”
 • „Predyspozycyjność licealistów profilowanych klas: dietetyk, ratownik medyczny, fitness – a decyzje wyboru studiów”

FIZJOTERAPIA

 • Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Sławomira Grzeszczyka
  sgrzeszczyk@onet.pl
  “Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu”
 • “Badanie skuteczności terapii wibroakustycznej w wybranych schorzeniach układu ruchu”
 • Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Piotra Pietrasa
  pietras.piotr@interia.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE

DIETETYKA

 • Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Iwonę Stanisławską
  iwonabiol@wp.pl

GDPR

  Skip to content