Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie

GDPR

    Skip to content