Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie

GDPR

    Skip to content