Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dyplomowanie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie została powołana dnia 18 kwietnia 2012 r. na podstawie art.29 ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. nr 28/97 poz. 152 ze zm.) oraz §2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. nr 47 poz. 480).

Komisja Bioetyczna czuwa nad przestrzeganiem w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przeprowadzania eksperymentów medycznych. Zadaniem komisji jest opiniowanie i kontrolowanie projektów badań klinicznych. Została stworzona w celu zapewnienia ochrony prawa, godności i bezpieczeństwa ludzkiego podczas prowadzenia badań.

Promotorzy i zakres tematyczny prac dyplomowych:
GDPR

    Skip to content