Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Semestr zimowy

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
01.10.2020 godz. 10.00
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych
05.10.2020
Pierwszy dzień zajęć na studiach niestacjonarnych
02.10.2020
Ostatni dzień zajęć semestr zimowy dla studiów stacjonarnych
29.01.2021
Ostatni dzień zajęć semestr zimowy dla studiów niestacjonarnych
07.02.2021
Sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych
01.02 – 05.02.2021
Sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych
11.02 – 14.02.2021
Sesja poprawkowa semestru zimowego
26.02 – 14.03.2021
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2019r. – 03.01.2021
Przerwa semestralna
08.02 – 12.02.2021
Dodatkowe dni nauki dla studiów stacjonarnych
21.12.2020r. – zajęcia za 11.11.2020
22.12.2020r. – zajęcia z 06.01.2021

Semestr letni

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych
15.02.2021
Pierwszy dzień zajęć na studiach niestacjonarnych
19.02.2021
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim dla studiów stacjonarnych
18.06.2021
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim dla studiów niestacjonarnych
7.06.2021
Sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych
21.06 – 25.06.2021
Sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych
01.07 – 04.07.2021
08.07 - 11.07.2021
Sesja egzaminacyjna dla studentów ostatniego semestru studiów
wg terminarza zjazdów
Sesja poprawkowa semestru letniego
30.08 – 12.09.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
01.04 – 06.04.2021
Dodatkowe dni wolne od nauki dla studiów stacjonarnych
4.06.2021

GDPR

    Skip to content