Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Egzamin dyplomowy kierunku ratownictwo medyczne

  1. Część teoretyczna 9.07.2022, sala 205, godz.8.30
  2. Część praktyczna 10.07.2022, sala 206, godz. 8.30


Zdający Student obowiązany jest mieć ze sobą:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • długopis
  • wygodne ubranie medyczne (dotyczy części praktycznej).

Zadania egzaminu części praktycznej będą realizowane w salach: 309, 310, 313a, 313b, 321 zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w dniu egzaminu.

GDPR

    Skip to content