Neurologopedia

Neurologopedia

Podyplomowe Studia Neurologopedii (PSN) przeznaczone są dla magistrów logopedii. Przygotowują one do uzyskania specjalizacji medycznej w zakresie neurologopedii. Zapotrzebowanie na nią rośnie ze względu na szybkie starzenie się naszego społeczeństwa, wzrost chorób neurologicznych oraz większą wykrywalność dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Celem PSN jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy w różnym wieku. Program PSN zawiera moduły istotne dla profesji neurologopedy, a pomija przedmioty zbędne.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk, do których przywiązujemy dużą wagę. Prowadzone są one przez zespół praktyków pod kierunkiem prof zw. dr hab. Zbigniew Tarkowskiego, specjalistę w dziedzinie neurologopedii, autorytet międzynarodowy.

Wykładowcy:

Zbigniew Tarkowski Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski - psychopatolog mowy, neurologopeda oraz terapeuta i szkoleniowiec, kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, autor wielu monografii naukowych wydanych w Polsce oraz USA, twórca pierwszych polskich testów językowych, autor programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. Miłośnik kina oraz bernardynów i kotów dachowcó

 

 

 

 

Czas trwania: 2 semestry

Cena:

  • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4100 zł
  • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 5280 zł (2x 2640 zł)
  • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 5760zł (10x 576 zł)