Medical institutions

Medical institutions

Traineeships are organized and implemented in the most prestigious medical institutions, with which the School of Rehabilitation entered into appropriate agreements:

No. Name Address
1.

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" (Central Military Medical Clinic ‘CePeLek’)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Independent Public Health Care Centre)

 
Warsaw, Koszykowa Street, No.78
2. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (Comprehensive Rehabilitation Centre) Konstancin-Jeziorna, Gąsiorowskiego Street, No. 12/14
3.

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Pracy "ATTIS" (Centre for Rehabilitation and Occupational Medicine "ATTIS")
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Independent Public Health Care Centre)

Warsaw, Górczewska Street, No. 89 
4.

Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "Stocer" (Centre for Rehabilitation of prof. M. Weiss "Stocer")
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Independent Public Health Care Centre)

Konstancin-Jeziorna, Wierzejewskiego Street, No. 12
5. Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej (Provincial Health Care Centre) Warsaw, Bohaterów Września Street, No. 7
6. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (Institute of Tuberculosis and Lung Diseases) Warsaw, Płocka Street, No. 26
7. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka (Children’s Memorial Health Institute) Warsaw, Dzieci Polskich Alley, No. 20 
8. Uzdrowisko Konstancin Zdrój Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej (Health Resort in Konstancin Zdrój – Hospital of Cardiac Rehabilitation) Konstancin Jeziorna, Wierzejewskiego Street, No. 15
9. Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. R. Wallenberga (Group of Integration Schools no. 62 of R. Wallenberg) Warsaw, Św. Bonifacego Street, No. 10
10. Szpital SOLEC Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SOLEC Hospita – Private Health Centre Institute)  Warsaw, Solec Street, No. 93 
11. Instytut Kardiologii w Aninie (Institute of Cardiology in Anin) Warsaw, Alpejska Street, No. 42
12. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (Military Institute of Medicine in Warsaw) Warsaw, Szaserów Street, No. 128
13. Ośrodek Pomocy Społecznej (Social Welfare Centre) Warsaw, Bałuckiego Street, No. 5