Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Karta Erasmus + [2014-2020]

Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie  przyjemnością informuje, że nasza Uczelnia otrzymała Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) uprawniającą do udziału w nowym programie Erasmus + . Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020. Oznacza to, że tylko z uczelniami posiadającymi kartę ECHE można zawierać umowy lub współpracować w ramach projektów.

Wnioskując o kartę ECHE nasza uczelnia przedstawiła swoją Deklarację Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement).


Oznacza to m.in., że nasza Uczelnia będzie mogła realizować międzynarodową wymianę studentów i pracowników oraz udzielać wsparcia stypendialnego, finansowanego ze środków Programu, wyjeżdżającym, w celach edukacyjnych, uczestnikom  mobilności (studentom i pracownikom Uczelni).

Nr karty: 270285-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA3-ECHE

Kod karty: PL WARSZAW86

GDPR

    Skip to content