Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ERASMUS + Nabór do programu praktyk dla absolwentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do programu praktyk dla przyszłych absolwentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w ramach programu Erasmus +

 • kandydat musi mieć status studenta w momencie składania wniosku (student zachowuje status do momentu obrony), praktyka odbywa się po obronie- minimalny okres trwania praktyk: 2 miesiące (60 dni)
 • maksymalny okres trwania praktyk: zgodnie z programem Erasmus+ maksymalny okres wszystkich mobilności w ramach Erasmus+ (studia i praktyki) na każdym poziomie studiów (studia I i II stopnia) to 12 miesięcy
 • praktyki muszą się zakończyć rok po obronie.
 • praktyki muszą być zrealizowane w jednym z krajów członkowskich UE (organizacje pozarządowe, studenckie, międzynarodowe firmy, uczelnie)
 • praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach unijnych (np. parlament EU) i w placówkach dyplomatycznych RP za granicą
 • student samodzielnie szuka miejsca praktyk
 • student otrzymuje miesięczne dofinansowanie z programu Erasmus+

Wymagane dokumenty:

 • formularz aplikacyjny / dostępny w zakładce
 • letter of intent z instytucji, w której odbędzie się praktyka /wzór dostępny w zakładce
 • Learning Agreement for Traineeship/wzór dostępny w zakładce


GDPR

  Skip to content