Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wysokość grantu

Wysokość grantów – wyjazdy studentów (SM) na studia (SMS) i na praktykę (SMT) – 2021/22 i 2022/23

GrupaKrajeMiesięczna stawka
stypendium w Є - SMS
Miesięczna stawka
stypendium w Є - SMT
Grupa I
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Lichtenstein,
 • Luksemburg,
 • Norwegia,
 • Szwecja,
 • Wielka Brytania
520670
Grupa II
 • Austria,
 • Belgia,
 • Cypr,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Włochy
500650
Grupa III
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Estonia,
 • Macedonia Północna,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Rumunia,
 • Serbia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Turcja,
 • Węgry
450600

Osoby (studenci i absolwenci) mobilności długoterminowej, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymują dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osóbKryterium, na podstawie którego zostanie przyznana
dopłata uzupełniająca
Osoby z
niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Osoby ze środowisk
uboższych
Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym
wyjazd otrzymywał stypendium socjalne

Dofinansowanie z tytuły podróży „green travel”
W przypadku odbywania podróży tzw. „green travel” – wykorzystującej niskoemisyjne środki transportu tj. autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu uczestnikom przysługuje jednorazowa dopłata w wysokości 50 EUR. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających sposób odbycia „green travel”.

GDPR

  Skip to content