Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wyjazdy wykładowców

Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ w celu:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (wyjazdy STA),
  • udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w WSR (wyjazdy STT).

O stypendium może się ubiegać każdy pracownik WSR, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w Programie Erasmus+ jest złożenie formularza aplikacyjnego dla nauczycieli akademickich lub dla pracowników administracji u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, w wyznaczonym terminie, lub w tzw. trybie ciągłym, do wyczerpania środków.Wszystkie wymagane, prawidłowo i całkowicie wypełnione, dokumenty należy dostarczyć mailowo do Biura Współpracy Międzynarodowej.

GDPR

    Skip to content