Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

I Sympozjum Naukowe pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”

16.10.2013 r. na naszej uczelni odbyło się I Sympozjum Naukowe pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”.
Referaty wygłoszone przez uczestników zostały bardzo dobrze przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy.

GDPR

    Skip to content