Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

IV Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. w wersji ON-LINE.

Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie będą reprezentować:
  • dr n. med. Kamil Koszela – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii WSR, wygłaszając wykłady pt. „Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI wieku” oraz „Czy rwa kulszowa jest rwą?”.
  • dr n.k.f. Sandra TrzcińskaKierownik Katedry Fizjoterapii WSR, wygłaszając wykład pt. „Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych”.
  • prof. dr hab. n. med. Edyta Smolis-Bąk– wykładowca WSR, wygłaszając pracę pt. „Urządzenia wszczepialne w leczeniu skrajnej niewydolności serca – specyfika postępowania fizjoterapeutycznego”.
  • mgr Piotr Chyliński – wykładowca WSR, wygłaszając pracę pt. „Senso-motoryczna integracja powięziowo-mięśniowa wykorzystywana w fizjoterapii neuro-motorycznych dysfunkcji aparatu ruchu”.
  • mgr Marta Stachura – wykładowca WSR, przedstawiając pracę pt. „Ćwiczenia czy świadoma terapia funkcjonalna pacjentów w przebiegu skoliozy” oraz
  • Daria Przewłocka – studentka IV roku fizjoterapii WSR pod opieką Pani Doktor Sandry Trzcińskiej – przedstawiając wykład pt. „Skolioza jako deformacja trójpłaszczyznowa w aspekcie nowoczesnej diagnostyki fizjoterapeutycznej.
Więcej informacji na stronie: www.neurokonf.org.pl
Zapraszamy !!!

GDPR

    Skip to content