Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Katedry WSR

Na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie zostały utworzone katedry: fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej. Zarządzeniem Rektora zostali powołani na stanowisko:

 • Kierownika Katedry Dietetyki – dr Iwona Stanisławska
 • Kierownika Katedry Fizjoterapii – dr Sandra Trzcińska
 • Kierownika Katedry Ratownictwa medycznego – dr Ada Holak
 • Kierownika Katedry Psychologii medycznej – dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
 • Z-ca Kierownika Katedry Psychologii medycznej – mgr Dorota Pietraszewska
 • Kierownika Szkolenia Praktycznego na kierunku Fizjoterapia – mgr Agnieszka Rudnicka

Na podstawie Zarządzenia Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 01 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyżurów prodziekanów, kierowników katedr i kierowników szkolenia praktycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
w roku akademickim 2021/2022,zostały wyznaczone poniższe terminy, godziny i miejsce dyżurów:

dr Iwona Stanisławska – Kierownik Katedry Dietetyki

 • 27.03 (niedziela) 8.00 – 8.45 Teams
 • 10.04 (niedziela) 16.00 – 16.45 pok. 7
 • 15.05 (niedziela) 16.00 – 16.45 pok. 7
 • 12.06 (niedziela) 16.00 – 16.45 pok. 7

dr Sandra Trzcińska – Kierownik Katedry Fizjoterapii

 • Środa: 10-12 pokój nr 10 w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie) Kasprzaka 49

  Studenci przed konsultacjami proszeni są o kontakt przez aplikację Teams.
  Możliwy jest również kontakt przez aplikację Teams

dr Ada Holak – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego

 • 19.03 godz. 9-9.45 WSR (pokój nauczycielski lub 313)
 • 5.04 godz.14.00-14.30 WSR (pokój nauczycielski lub 313)
 • 25.05 godz. 15.00-16.00 WSR (pokój nauczycielski lub 313)
 • 26.06 godz. 17.30-18.00 WSR (pokój nauczycielski lub 313)

  Studenci przed konsultacjami proszeni są o kontakt przez aplikację Teams.
  W sytuacjach nagłych jestem dostępna przez Teams.

dr Elżbieta Trylińska-Tekielska – Kierownik Katedry Psychologii Medycznej

 • Środa 10.15-12.15 w sali 125 w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie) Kasprzaka 49

GDPR

  Skip to content