Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Katedry WSR

Na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie zostały utworzone katedry: fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej. Zarządzeniem Rektora zostali powołani na stanowisko:

 • Kierownika Katedry Dietetyki – dr Iwona Stanisławska
 • Kierownika Katedry Fizjoterapii – dr Sandra Trzcińska
 • Kierownika Katedry Ratownictwa medycznego – dr Ada Holak
 • Kierownika Katedry Psychologii medycznej – dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
 • Z-ca Kierownika Katedry Psychologii medycznej – mgr Dorota Pietraszewska
 • Kierownika Szkolenia Praktycznego na kierunku Fizjoterapia – mgr Agnieszka Rudnicka

Na podstawie Zarządzenia Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 01 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyżurów prodziekanów, kierowników katedr i kierowników szkolenia praktycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
w roku akademickim 2021/2022,zostały wyznaczone poniższe terminy, godziny i miejsce dyżurów:

dr Iwona Stanisławska – Kierownik Katedry Dietetyki

 • 24.10 godz. 10:00 – 11:50 pokój nr 7
 • 27.10 godz. 13:05 – 13:50 pokój nr 7
 • 03.11 godz. 13:05 – 13:50 pokój nr 7
 • 21.11 godz. 14:20 – 15:05 pokój nr 7
 • 01.12 godz. 12:05 – 13:50 pokój nr 7
 • 12.12 godz. 13:00 – 13:45 pokój nr 7

dr Sandra Trzcińska – Kierownik Katedry Fizjoterapii

 • środa godz. 10:00 – 12:00 pokój nr 10

Możliwy kontakt przez aplikację Teams.

dr Ada Holak – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego

 • 31.10 godz. 07:30 – 08:00 pokój kadry dydaktycznej 2 piętro
 • 20.11 godz. 15:00 – 15:45 pokój kadry dydaktycznej 2 piętro
 • 11.12 godz. 14:30 – 15:00 pokój kadry dydaktycznej 2 piętro
 • 15.01 godz. 10:15 – 11:00 pokój kadry dydaktycznej 2 piętro

Możliwy kontakt przez aplikację Teams.

dr Elżbieta Trylińska-Tekielska – Kierownik Katedry Psychologii Medycznej

 • środa godz. 09:00 – 11:00 sala nr 125 piętro 1

Spotkania w aplikacji Teams:

 • 27.10 godz. 19:30 – 20:30
 • 24.11 godz. 19:30 – 20:30
 • 15.12 godz. 19:30 – 20:30
 • 26.01 godz. 19:30 – 20:305

GDPR

  Skip to content